Отворена позиция за технически сътрудник в ТУЕС

05 Feb 2019 14:15 | Хинка Станимирова (Administrator)

От името на ТУЕС споделяме отворена позиция за технически сътрудник към административния екип в училището. Повече детайли ще намерите отдолу:

Основни задължения:

  • - осъществява административна и техническа подкрепа за нуждите администрацията и учебната дейност на ТУЕС към ТУ София: изготвяне, размножаване, организация на документи и др.;
  • - съдейства в изготвянето на справки и статистическа информация;
  • - съдейства в координацията на информационния поток между преподаватели, служители, ученици, външни представители и ръководители;
  • - подпомага организацията и провеждането на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити за учениците от училището;
  • - подпомага кампанията по прием на ученици в ТУЕС към ТУ-София;
  • - съдейства в организацията на инициативи и събития, свързани с дейността на училището.

Изисквания:

  • - много добра компютърна грамотност;
  • - владеене на Microsoft office пакет (Excel, Word, PowerPoint);
  • - организираност, внимание към детайлите;
  • - комуникативност.

Предимство:
- предишен опит на административна позиция;
- работно владеене на английски език.

Позицията е подходяща за студенти и има възможност за ангажимент на пълен или половин работен ден.

Очакваме кандидатите с интерес към позицията да изпратят автобиография и придружаващо писмо на aztues@elsys-bg.org в срок до 20.02.2019г.

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.