АЗТУЕС подпомага създаването на дългосрочна стратегия за развитието на ТУЕС

06 Jan 2017 15:00 | Хинка Станимирова (Administrator)

АЗТУЕС пое инициативата да подпомогне ръководството на ТУЕС в разработването и привеждането в действие на дългосрочна стратегия за развитие на училището. За първи път ТУЕС има възможността да работи целенасочено за дългосрочното си развитие и позициониране като най-доброто ИТ училище в България.
 
Директорът на ТУЕС доц. д-р инж. Стела Стефанова обобщи работата по стратегията за развитието на училището така:

Благодарение на АЗТУЕС за пръв път имаме възможност да разработим стратегия за развитието на ТУЕС през следващите 5 години. В резултат на интензивна съвместна работа през последните няколко месеца, вече разполагаме с обновена визия за ТУЕС, структурирана рамка за целеполагане и конкретни цели за развитие на училището. В момента работим заедно над алтернативи за решаване на най-приоритетните проблеми, пред които сме изправени. Този подход на работа ни позволява да имаме по-дългосрочен поглед за развитието на ТУЕС и да фокусираме усилията си върху нещата, които имат най-голямо значение за бъдещето на училището.

Следете сайта на АЗТУЕС за повече новини по темата.